55 - جملات زیبا19آدم هـا می آینـد55 - جملات زیبا19

55 - جملات زیبا19زنـدگی می کننـد55 - جملات زیبا19

55 - جملات زیبا19می میـرنـد و می رونـد …55 - جملات زیبا19

55 - جملات زیبا19امـا فـاجعـه ی زنـدگی ِ تــو55 - جملات زیبا19

55 - جملات زیبا19آن هـنگـام آغـاز می شـود کـه55 - جملات زیبا19

55 - جملات زیبا19آدمی می رود امــا نـمی میـرد!55 - جملات زیبا19

55 - جملات زیبا19مـی مـــانــد55 - جملات زیبا19

55 - جملات زیبا19و نبـودنـش در بـودن ِ تـو55 - جملات زیبا19

55 - جملات زیبا19چنـان تـه نـشیـن می شـود55 - جملات زیبا19

55 - جملات زیبا19کـه تـــو می میـری55 - جملات زیبا19

55 - جملات زیبا19در حالـی کـه زنــده ای …55 - جملات زیبا19

به این پست چند ستاره میدهید ؟ رای بدید
[کل: 0 میانگین: 0]
موضوع: جملات زیبا
  • 1 اکتبر 2011
مطالب مشابه
دیدگاه بگذارید 0

*

code