مطالب مشابه
دیدگاه بگذارید 3

 • آواتار کاربر <a href='http://yahoo' rel='external nofollow ugc' class='url'>کوثر</a>
  کوثرمهمان
  2012-05-18

  عشق قشنگه و بامعنا ولی ما باهوسامون زشتش میکنیم و خسته کن

  پاسخ
 • آواتار کاربر <a href='http://yahoo' rel='external nofollow ugc' class='url'>کوثر</a>
  کوثرمهمان
  2012-05-18

  دوست دارم کلمه ای نجیب باشم تا رهگذران غمگین صبحگاهان زیر آفتابی نارس مرا زمزمه کنند.

  پاسخ
 • آواتار کاربر <a href='http://yahoo' rel='external nofollow ugc' class='url'>کوثر</a>
  کوثرمهمان
  2012-05-18

  کمی از خودت فاصله بگیر،لبخندت را از درون صندوقچه بیرون بیاور،کنار دلت بنشین،وقتی نسیم نارنجها را به حرف میگیرد.کلمه ها را ازخودت دورکن بگذارباران گریه بر روح آسمانی ات ببارد.

  پاسخ