gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - سخنان سقراط

دانش پاک در دلهای ناپاک قرار نمی گیرد.سقراط  

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.سقراط
تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است. سقراط
تا زمانی که انسان زنده است، فهم این نکته برای او دشوار است که برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد. سقراط
 بقیه در ادامــــــــــه مـــــــطــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــب
من تا آنجا که می‌توان، حق‌شناسی می‌کنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، کاری از دستم برنمی‌آید. سقراط
تنها یک خیر وجود دارد که نام آن، دانش است و تنها یک شر وجود دارد که نام آن، نادانی است.سقراط  
از مرگ نترسید که تلخی آن، از ترس از آن است. سقراط
شیرین‌ترین مرگ‌ها از آنِ کسانی است که کارهای بزگ از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است. سقراط
هیچ کس نمی‌داند، شاید مرگی که از او چون دشمنی سخت و زیانکار می‌گریزند، براستی، ره‌آوردی بزرگ است.  سقراط
گریز از مرگ، دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی تندتر از مرگ می رود. سقراط
مرد کامل آن است که دشمنان از او در امان باشند، نه آنکه دوستان از او بهراسند. سقراط 
لازمه قضاوت، شکیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.سقراط
مردی نیک بخت است که از هر کار نادرستی که از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد. سقراط
در لذتی که آمیخته به فساد است، خوشحال نباشید و [ به این ] فکر کنید که لذت نمی ماند و فساد می ماند.سقراط
مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است که خیالات آشفته در آن وجود ندارد. سقراط
فردی که در امری بزرگ جان می سپارد، مثل کسی است که تازه زخم برداشته و در گرمی گیر و دار، جراحت خویشتن را احساس نمی کند. پس کسانی که همت خود را وقف راه خیر می کنند از زحمت و آزار مرگ به دورند و شیرین ترین مرگها متعلق به کسانی است که کارهای بزرگ از آنان سر زده و آرزوهای بزرگ آنان بر آورده شده است. سقراط
با عاقل مشورت کن، چون فکر او به دور از هوای نفسانی است و با نادان مشورت مکن، زیرا که او تابع هوای نفس باشد. مشورت مکن با آن که محاط زمان است، بلکه مشورت کن با آن که محیط به زمان باشد.سقراط
جامعه زمانی حکمت و سعادت می یابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد.  سقراط
از مرگ نترسید، زیرا تلخی آن به دلیل ترس از آن است.سقراط
یک زندگی مطالعه نشده، ارزش زیستن ندارد.سقراط  
زندگی کوتاه است و فانی، اما هنر طولانی و ماندگار. سقراط
با پدر و مادرت چنان رفتار کن که از فرزندان خود توقع داری.سقراط
ممکن است مقداری زهر در کوزه ای ریخت و آن کوزه را شست و اثرات زهر را از بین برد، ولی چیزی را که در ذهنتان جای دارد، خوب یا بد، بر شما فرمانروایی خواهد کرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت.سقراط
خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راهی نیست. سقراط 
اندیشیدن به سرانجام هر کار باعث رستگاری است. سقراط 
داروی خشم، خاموشی است. سقراط 
خدمت خود را بی آنکه برای پاداش باشد به مردم عرضه کنید و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید. سقراط 
هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست.سقراط
اثر حکمت آنگاه در شخص حکیم پدیدار شود که خویشتن را حقیر و ناچیز شمارد.سقراط
نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت، پاک کردن حافظه ی آن است.سقراط
آن قدر بر مال دنیا حریص مباش که برای از دست دادنش اندوهناک شوی.سقراط
انتقام، دلیل سبکی عقل و پستی روح است. سقراط 
ازدواج کنید؛ به هر وسیله ای که می توانید؛ اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است.سقراط
ادب و حکمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیکان بپیوندی.سقراط 
آن انسانی عاقل تر است که می داند عقلش کمتر است.سقراط
باید بخوری تا زنده باشی، نه آنکه زنده باشی تا بخوری. سقراط
نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان کنم که بیندیشند. سقراط
زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد. سقراط
دانش حقیقی این است که همه بدانیم که نادانیم.سقراط 
آنگونه باش که می خواهی به نظر برسی.سقراط
من داناترین انسان ها هستم، زیرا یک چیز می دانم که دیگران نمی دانند، و آن این که هیچ چیز نمی دانم.سقراط  
در دوستی درنگ کن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.سقراط
تفاوت انسان با حیوان در کنترل هوای نفس و هوس ها است.سقراط  
ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است. سقراط
ای مردم آتن، چه مرا بی گناه شمارید و آزاد کنید و چه نکنید، من هرگز از راه خویش باز نمی گردم حتی اگر صدبار کشته شوم.سقراط
هرجا که بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.سقراط  
روح درونی خود را زیبا کنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط 
شیرینی یک بار پیروزی به تلخی صدبار شکست می ارزد.سقراط
هرکسی که بداند که نداند از همه داناتر است. یک چیز را خوب می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم. هر که بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند. سقراط
فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است. سقراط
مرد عاقل کسی است که کم گوید و زیاد شنود.سقراط
من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم آن را کشف کنم و کسب دانش نمایم.سقراط
هیچ کس حق ندارد راضی شود که در گمراهی و نادانی بماند و نیز کسی نباید حقیقت را پنهان کند.سقراط  
 
من دانش و هنری ندارم، تنها هنر من این است که مانند مادرم فن قابلگی می دانم، با این تفاوت که مادرم زنها را در وضع حمل مدد می کرد و من، عقلها و ذهنها را مدد می کنم که زاینده شوند؛ یعنی علمی که در نهاد ایشان هست پیدا شود و به آن آگاه گردند.سقراط
هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگوتر نیست. بنابراین از کسانی که قلب پاک شما ایشان را به خود نمی پذیرد، دوری کنید.سقراط
مردم هر کدام آرزویی دارند؛ یکی مال می خواهد، یکی جمال و دیگری افتخار. ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است.سقراط
پیش تمام دشمنان به نزدیکترین دشمن خود که زبان است توجه داشته باش.سقراط
ابله ترین دوستان ما خطرناکترین دشمنان هستند. سقراط 
اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند. سقراط
هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگو تر نیست. بنابراین از کسانی که قلب پاک شما آنان را به خود نمی پذیرد، دوری کنید.سقراط
من جز یک چیز، چیز دیگری نمی دانم و آن این است که هیچ نمی دانم.سقراط
خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست. سقراط
هرگاه تمام بلاها و سختی های بشر را در یک جا جمع کنند و در میان مردم تقسیم نمایند، بدبخت ترین مردم چون سهم خود را ببینند، از سهم نخستین خویش راضی شده، لب از شکایت می بندند.سقراط
سعادتمند کسی است که از هر اشتباه و خطایی که از او سر می زند، تجربه ای جدید به دست آورد.سقراط
 
تمام محبت خود را به یکباره برای دوستت ظاهر مکن؛ زیرا هر وقت اندک تغییری مشاهده کرد تو را دشمن می پندارد. سقراط
می دانم که هیچ نمی دانم.سقراط
در تکاپو، تا بهتر از آن باشیم که هستیم؛ بهتر از این شیوه ای برای زیستن نیست. سقراط
سخن گفتن به جا و سکوت نمودن به جا نشانه عقل است. سقراط

 

به این پست چند ستاره میدهید ؟ رای بدید
[کل: 0 میانگین: 0]
موضوع: دسته‌بندی نشده
  • 8 جولای 2012
مطالب مشابه
دیدگاه بگذارید 0