وقتی با مشکلات روبرو میشویم ، به خدا میگوییم چرا من ؟

اما زمانی که خوشحالی به ما روی میاورد صحبتی از خدا نیست !

یاد بگیریم که در هر وضعیت بگوییم “ بله خدا ! خود من . . . ”

46454645dsd5 www.asheganeh - بله خدا، خود من....

  • 5 آگوست 2015
ادامه مطلب

asheganeh.ir 61 - بندگانم را آگاه کن که من بخشنده‌ی مهــــربانم

روی پـــــرده ی کعــبه ؛
این آیه حک شده اســت :

نَبِّئْ عِبَادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُــورُ الرَّحِـــیمُ

و مـــن . . .
هنــــوز و تا همیشــه
به همین آیــه دلخــوشــــم :
” بندگانم را آگاه کن که من بخشنده‌ی مهــــربانم …..!!! “

  • 28 آوریل 2013
ادامه مطلب

asheganeh93 - در آغــــوش خـدا

در آغــــوش خـدا گــریــستم….

تـا نـوازشــم کـــند...

پرســــید: فـرزنـدم پـــس آدمـت کـــــــــو؟؟؟!

اشـکهایـــم را پـــــاک کـــــردم و

گــفــتـم: در آغـــوش حـــوای دیـــگریــســـت ” ….!

  • 13 آوریل 2013
ادامه مطلب

asheganeh60 - خدای تو و یوسف یکیست

یوسف مى دانست تمام درها بسته هستند اما به خاطر خدا و به امید او حتی به سوی درهای
بسته دوید
و تمام درهای بسته برایش باز شد…

“اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شدن ، به طرف درهای بسته بدو؛ چون خدای تو و یوسف یکیست”

  • 14 مارس 2013
ادامه مطلب