خوابیدی رو بال موجا
کاش می شد بودم کنارت
تو به دریا دل سپردی
من تو ساحل چشم به راحت
دنبالت دارم می گردم
ولی نیست از تو نشونی
روزگار مارو جدا کرد
تو یه غروب توی جوونی
دلم من هواتو کرده
کاش می شد تورو ببینم
کاش می شد تو خواب دوباره
دست سردتو بگیرم
دنبالت دارم می گردم
ولی نیست از تو نشونی
روزگار مارو جدا کرد
تو یه غروب توی جوونی
خوابیدی رو بال موجا
کاش می شد بودم کنارت
تو به دریا دل سپردی
من تو ساحل چشم به راهت
خداحافظ
چه صدامو بشنوی
خداحافظ
چه نشنوی
تو که رفتی به سلامت
وعده ما به قیامت
حسرت یه لحظه دیدن
واسه من شده یه عادت

  • 26 آوریل 2011
ادامه مطلب