به خودم قول میدهم تو را فراموش کنم

به خودم قول میدهم خاطرات روزهای با تو بودن را فراموش کنم

به خودم قول میدهم جمله های عاشقانه ات را فراموش کنم

به خودم قول میدهم نگاه معصومانه ات را فراموش کنم

به خودم قول میدهم لبخندهای شیرینت را فراموش کنم

به خودم قول میدهم تصویر زیبای چهره ات را از ذهنم پاک کنم

به خودم قول میدهم دیگر نامه هایت را مرور نکنم

به خودم قول میدهم دیگر قلبم به عشق تو نتپد

به خودم قول میدهم دیگر به عشق تو زیر باران نروم

به خودم قول میدهم دیگر به عشق تو زیر نور مهتاب ننشینم

به خودم قول میدهم دیگر به عشق تو به دیدار دریا نروم

به خودم قول میدهم دیگر به عشق تو به آسمان نگاه نکنم

به خودم قول میدهم دیگر به عشق تو به چشمکهای ستاره ها نگاه نکنم

به خودم قول میدهم دیگر در لحظه های تنهاییم به تو فکر نکنم

به خودم قول میدهم اگر باز تو را دیدم به چشمهایت نگاه نکنم

به خودم قول میدهم اگر باز تو را دیدم دلم هوایی نشود

به خودم قول میدهم  کسی اشکم را نبیند

به خودم قول میدهم کسی از دل شکسته ام باخبر نشود

به خودم قول میدهم بخاطر ازدست دادنت از خدا گلایه نکنم

اما …

نمیدانم آیا میتوانم به قولهایم عمل کنم ؟

آیا میتوانم تنهایی را تحمل کنم ؟

 

I promise myself to forget you

I promise myself to be with you the memories of the days I forget

I promise myself, including your romantic forget

I promise myself look innocent, you forget

I promise myself to forget your sweet smile

I promise myself beautiful picture of your face clean my mind

I promise to myself again reviewing your letters do not

I promise myself another heart to love Ntpd

I promise myself to love another rain Nrvm

I promise myself another love moonlight Nnshynm

I promise myself love to meet other sea Nrvm

I promise myself another love I do not look to the sky

I promise myself another love I do not look to the stars Chshmk·hay

I promise to myself again alone in moments you think

I promise myself I saw you open your eyes do not look

I promise to myself if I saw open air is not

I promise myself to anyone shed Nbynd

I promise myself who are not aware of my broken heart

I promise to myself for reasons of God’s woes do not lose

But …

I do not know whether I can act as Qvlhaym?

Can I stand alone?

  • 11 می 2011
ادامه مطلب