حرف رفتنت که میشه

دلم انگار میشه پرپر

نمی خوام بیاد شبی که

واسه ما شه شب آخر

صدهزار حرف نگفته

واسه تو تو سینه دارم

شب و روز از تو نوشتن

همیشه همینه کارم

کاش می شد اینو بفهمی

که چقدر برام عزیزی

وقت رفتنت یه دنیا

غصه تو دلم میریزی

توی دنیای وجودت

جز محبت نمی بینم

اینقدر ماهی که با تو

حتی ماهو نمی بینم

اگه تو روزی نباشی بین ما راهی نباشه

نمی دونم کی می تونه که برام مثل تو باشه

اگه روزی تو نباشی یا بری از من جدا شی

نمی دونم تو می تونی عاشقی دوباره باشی

این پرنده دل من نمی تونه پر بگیره

تو رو می خواد در کنارش بال و پر از سر بگیره

  • 28 آوریل 2011
ادامه مطلب