از این دنیا تا آخرت هیچ نیست

از فقر تا ثروت هیچ نیست

من و گیتار و نت و آهنگ

آهنگ تموم شد و همه رفتن , هیچ کس پیشم نیست

این روان نویس و کاغذ و شعر

بعد از تموم شدن هیچ فکری توی سرم نیست

من موندم و غمو بی اعتمادی

آسمون تاریک شده و بازم من موندمو هیچ کس نیست

  • 27 سپتامبر 2011
ادامه مطلب