فیلسوف و شاعر آلمانی

 goethe - سخنان گوته

رفتار هر انسان آیینه ای است که او چهره خود را در آن نشان میدهد. گوته

رویاهای کوچک را آرزو نکن ، زیرا برای تکان دادن قلبت به اندازه کافی قدرت ندارند. گوته

خدایا! چه خوشبختی بالاتر از این ، که هم عاشق و هم معشوق بودن .گوته

دارو بسیار است ، اما تعداد کمی از آنها تاثیر گذارند.گوته

اخلاق را طوفان های روزگار تقویت میکند.گوته

شیفتگی آن است که چشمان زنی را دوست بدارید ،بی آنکه رنگ آنرا بیاد آورید.گوته

 بقیه در ادامــــــــــه مـــــــطــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  • 8 جولای 2012
ادامه مطلب

سلام ای کهنه ، عشق من ، که یاد تو چه پا برجاست

 

سلام بر روی ماه تو ، عزیز دل ، سلام از ماست

 

تو یه رویای کوتاهی ، دعای هر سحرگاهی

 

شدم خواب عشقت ، چون ، مرا اینگونه می خواهی

 

من آن خاموش خاموشم ، که با شادی نمی جوشم

 

ندارم هیچ گناهی جز ، که از تو چشم نمی پوشم

 

قلندر شکل آوازی ، شکوه اوج پروازی

 

نداری هیچ گناهی ، جز ، که بر من دل نمی بازی

 

مرا دیوانه می خواهی ، ز خود بیگانه می خواهی

 

مرا دلباخته چون مجنون ، ز من افسانه می خواهی

 

شدم بیگانه با هستی ، زخود بی خودتر از هستی

 

نگاهم کن ، نگاهم کن ، شدم هر آن چه می خواستی

 

سلام ای کهنه ، عشق من ، که یاد تو چه پا برجاست

 

سلام بر روی ماه تو ، عزیز دل ، سلام از ماست

 

بکش دل را شهامت کن ، مرا از غصه راحت کن

 

شدم انگشت نمای خلق ، مرا تو درس عبرت کن

 

بکن حرف مرا باور ، نیابی از من عاشق تر

 

نمی ترسم من از اغراق ، گذشت آب از سرم دیگر

  • 26 آوریل 2011
ادامه مطلب