asheganeh.ir 39 - دلم یک دوست میخواهد

دلم نه عشق میخواهد نه احساسات قشنگ
نه ادعاهای بزرگ نه بزرگهای پر ادعا

دلم یک دوست میخواهد که بشود با او حرف زد
و بعد پشیمان نشد !

  • 24 دسامبر 2012
ادامه مطلب

88829643451506085017 - گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک می شد

 

گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک می شد
و برمی گشت !
پرسیدند :
چه می کنی ؟
پاسخ داد :

در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم …
گفتند :
حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می آوری بسیار زیاد است
و این آب فایده ای ندارد
گفت :
شاید نتوانم آتش را خاموش کنم ،
اما آن هنگام که خداوند می پرسد :
زمانی که دوستت در آتش می سوخت تو چه کردی ؟
پاسخ میدم :
هر آنچه از من بر می آمد !

  • 7 اکتبر 2012
ادامه مطلب

 

81716400422062030240 - دلت در این آشفته بازار دنیا

گاهی اقیانوس دلت در این آشفته بازار دنیا
پرتلاطم وطوفانی می شود
وناخدای کشتی دلت حیران!!
وشاید نتواند کشتی رابه ساحل امن برساند
وتو در این لحظه منتظر سکینه الهی باش
وتوکل کن
وآمپول آرامش الهی را به رگهای ورم کرده این اقیانوس پر امواج تزریق کن
آری میشود فقط و فقط امتحان کن
از الان شروع شد
شماره معکوس
سه دو یک
مواظب باش که خدا کات  نده

فرستنده دوست عزیزمون آقا وحید

 

  • 27 سپتامبر 2012
ادامه مطلب