56942894851203548914 - چنین گفت ...

 

اری زندگی دشوار است اما نه جای ان است که چنین نعره زنید

 

چنین گفت زرتشت….

بی شک ما شیفته ی زندگی هستیم اما این از ان نیست که بازندگی انس گرفته ایم بلکه از ان است که ما با عشق به زندگی مانوسیم

  • 1 می 2011
ادامه مطلب