asheganeh.ir 62 - مراقب قلبت باش

مراقب باش قلبت را به چه کسی میدهی

زیرا زمانی که قلبت را به کسی میدهی

به طور همزمان به او قدرت صدمه زدن به خودت را نیز میدهی

  • 28 آوریل 2013
ادامه مطلب

asheganeh52 - بگذار هر چه می خواهند بگویند

بگذار هر چه نمی خواهیم ، بگویند ..

بگذار هر چه نمی خواهند ، بگوییم ..

باران که ببارد ..

” کاری از چترها ساخته نیست ” ..

ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم

  • 19 آوریل 2013
ادامه مطلب

asheganeh.ir 59 -  وقت بگذاریدبرای خودتان

قبل از آنکه خیلی دیر شود…

وقت بگذارید خودتان را بشناسید…

وقت بگذارید بفهمید چه میخواهید.

وقت بگذارید برای خندیدن، گریستن، بخشیدن!

وقت بگذارید برای ریسک کردن.

وقت بگذارید برای عشق ورزیدن.

قبل از آنکه خیلی دیر شود، وقت بگذارید، وقت بگذارید.

  • 17 آوریل 2013
ادامه مطلب

asheganeh92 - دلخوشیها کم نیست

روزگارا:
تو اگر سخت به من میگیری،
با خبر باش که پژمردن من آسان نیست،
… گرچه دلگیرتر از دیروزم،
گر چه فردای غم انگیز مرا میخواند،
لیک باور دارم دلخوشیها کم نیست
زندگی باید کرد….

  • 13 آوریل 2013
ادامه مطلب

asheganeh87 - "دوستــــــــت دارم " ها

گاهی
“دوستــــــــت دارم ” ها
جایشان را به “دوستت داشــــتم “ها میدهند
.
و چه حس مبهم و غریبـــیه
وقتی که عشق
.
.
.
فقط بخشی از گذشته ی آدم میشه !

  • 11 آوریل 2013
ادامه مطلب