سکوت مرگ
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمکاش همانطور که از شکستن تکه ای شیشه 01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمبر میگردی و نگاهش میکنی01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غموقتی دل مرا شکستی ، یکبار بر میگشتی01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمفقط نیم نگاهی میکردی . . .01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمتو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غماز عاشقی تباهی01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غماز زندگی مصیبت01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غماز دوستی شکستو01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غماز سادگی خیانت . . .01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمبا تو بودن خیلی وقته که گذشته01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمبی تو بودن مثل مهر سرنوشته01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمحالا اسم تو را هی زمزمه کردن01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمواسه من نه تو میشه نه فرقی داره . . .01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
dqz2ih1bumht1xog8f02 - دوباره تنهایی و غمdqz2ih1bumht1xog8f02 - دوباره تنهایی و غمdqz2ih1bumht1xog8f02 - دوباره تنهایی و غمdqz2ih1bumht1xog8f02 - دوباره تنهایی و غمdqz2ih1bumht1xog8f02 - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمتا که بودیم ، نبودیم کسی / کشت ما را غم بی هم نفسی01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمتا که خفتیم همه بیدار شدند / تا که مردیم همگی یار شدند01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمقدر آن شیشه بدانید که هست / نه در آن لحظه که افتاد و شکست .01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
gm2303v31gvi317mo1ry - دوباره تنهایی و غم

 

  • 16 ژوئن 2011
ادامه مطلب