تحمل کردن زیباست اگر قرار باشد روزی به تو برسم

انتظار آسان است اگر قرار باشد دوباره تو را ببینم

زندگی شیرین است اگر قرار باشد مزه ی دستان تو را بچشم

مشکلات حل می شود اگر قرار باشد روزی به پای تو بمیرم

اشک ها همه به لبخند تبدیل می شود اگر قرار باشد تو را یک بار ببوسم

و لبخند ها دوباره به اشک فقط اگر ببینم خیال رفتن داری

اما بدان دوستت دارم از پشت این همه فاصله از پشت این همه حرف

دوستت دارم ، دوستت دارم

به ظرافت و زیبایی گل رز ، نرگس ، مریم به لطافت و

به لطافت شبنم صبحگاهی ، به استقامت کوه

به اندازه یک دنیا پر از محبت ، به تو عشق می ورزم

کاش که این عشق را با محبت پاسخ دهی

عشق من منتظرت می مانم ، تا قیامت ، تا دنیا هست

تا روزی عشقت را نثارم کنی

فرسنگها از من دوری و روحم متعلق به توست

دوستم داشته باش ، تا اعماق روحم از عشق تو لبریز شود

امید به تو دارم ، امیدم را ناامید نکن

دوستت دارم ، دوستت دارم

اگر بدانم که عاشقم هستی و مرا می خواهی

غم هجرانت را به جان می خرم

امید و آرزویم ، تا آخر عمر منتظرت می مانم

من فقط به خاطر تو و عشقت زنده ام

عشق من عاشقم باش

  • 14 جولای 2010
ادامه مطلب