اللهم عجل لولیک الفرج

زمستان خسته شد از بی بهاری

جهان میلرزد از این بی قراری

گمانم جمعه ای دیگر نمانده

خدایا تا به کی چشم انتظاری

  • 1 آوریل 2011
ادامه مطلب