نوشته های جانسوز عاشقانه

نوشته جانسوز 400x206 - نوشته های کوبنده جانسوز , جدید و خاص

من غمگین بودم که چرا کفش ندارم،

اتفاقا مردی را دیدم که پا هم نداشت.

******************************************

پیرمرد همسایه آلزایمر دارد …

دیروز زیادی شلوغش کرده بودند

او فقط فراموش کرده بود

از خواب بیدار شود …!

زنده یاد حسین پناهی

بقیه نوشته ها در ادامه مطلب با عاشقانه باشید

  • 21 می 2017
ادامه مطلب