من چشم به راه یک اتفاقم

نه شاکی ام و نه غر می زنم

فقط در سکوت خودم / منتـــــظرم

به قول یه دوست :

تعویض یا تبدیل نمی خواهم / دلم ” تغـییر ” می خواهد !

تغییری که درونم را دگرگون کند

روشن کند

امیدوار کند

چیزی که ابدی باشد و برای یک بار هم که شده

بیشتر از ” یک لحظه ” دوام داشته باشد !

با خودم می گویم شاید ….

شاید هنوز وقتش نرسیده

کسی چه میداند

شاید هنوز راه رسیدن را پیدا نکرده

اما حسی به من می گوید بالاخره پیدا می کند

و تا آن روز فقط از من یک چیز می خواهد

1268503524 - تغـییر

باشد ای اتفاق ! …

گرچه کمی پیرتر شده ام

با اینکه دیگر مثل آنوقت ها عجیب نیستم

اما خیالت راحت باشد ، من

صبورم … .

 

  • 9 می 2011
ادامه مطلب