سکوت مرگ
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمکاش همانطور که از شکستن تکه ای شیشه 01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمبر میگردی و نگاهش میکنی01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غموقتی دل مرا شکستی ، یکبار بر میگشتی01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمفقط نیم نگاهی میکردی . . .01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمتو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غماز عاشقی تباهی01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غماز زندگی مصیبت01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غماز دوستی شکستو01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غماز سادگی خیانت . . .01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمبا تو بودن خیلی وقته که گذشته01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمبی تو بودن مثل مهر سرنوشته01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمحالا اسم تو را هی زمزمه کردن01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمواسه من نه تو میشه نه فرقی داره . . .01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
dqz2ih1bumht1xog8f02 - دوباره تنهایی و غمdqz2ih1bumht1xog8f02 - دوباره تنهایی و غمdqz2ih1bumht1xog8f02 - دوباره تنهایی و غمdqz2ih1bumht1xog8f02 - دوباره تنهایی و غمdqz2ih1bumht1xog8f02 - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمتا که بودیم ، نبودیم کسی / کشت ما را غم بی هم نفسی01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمتا که خفتیم همه بیدار شدند / تا که مردیم همگی یار شدند01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غمقدر آن شیشه بدانید که هست / نه در آن لحظه که افتاد و شکست .01w4w97dhm5cmrezwkmw - دوباره تنهایی و غم
gm2303v31gvi317mo1ry - دوباره تنهایی و غم

 

  • 16 ژوئن 2011
ادامه مطلب

تا الان هرگز نتونستم بفهمم احساسم نسبت به شب چیه! هم عاشقشم! هم بیزار! عاشقشم! ، چون سیاهه! ساکته! بی صداست! محزونه! صادقه! یک رنگه! و همۀ این ها رو مادرم هم بود!( زلف و چشمای سیاهش! چهرۀ محزون، صادق، بی رنگ و ریا، بی صدا و تکیده ش! )
و بیزارم چون رنگ بخت مادرم هم بود! مادرم هم شب بود که تنهام گذاشت و رفت که برای همیشه بره و تنهام بزاره… هرگز اون صحنۀ پایانی و کلام آخرش در این تراژدی تلخ از صفحۀ ذهنم پاک نمی شه! آخرین نگاهش که اولین اندوه ناکی عمیق زندگی مو شکل داد و حرف آخرش که ” سالا ” بود و ” ر ” رو با خودش برای همیشه برد مثل خیلی چیزای دیگه ش چون مظلومیت ، یک رنگی ، سادگی ، غربت و …

 

27716617770665616928 - داغ مادر(داستان)

 

  • 10 ژوئن 2011
ادامه مطلب